Ga naar de tips pagina
Uw persoonlijke sollicitatiebrief binnen 5 minuten!

In 3 simpele stappen uw eigen sollicitatiebrief?


Wilt u gaan solliciteren en moet u daarom een sollicitatiebrief schrijven?
Vind u dat lastig of bent u op zoek naar een voorbeeldbrief?
Via 123Brief.nl schrijft u een sollicitatiebrief welke voldoet aan uw eigen situatie.

Vul de stappen via de wizard van 123Brief.be in en er wordt automatisch een aaneensluitende brief voor u geschreven. Makkelijker solliciteren kan haast niet!Voor welke functie gaat u solliciteren?
Type baan:
Voornaam: Achternaam:
Straat: Nummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Aan welk bedrijf richt u deze brief?
Contactpersoon (heer / mevrouw): OF Afdeling:
Straat: Nummer:
Postcode:
Plaats bedrijf:Copyright © 2017